Aktie Kerkbalans 

Van 19 januari t/m 27 januari 2019 

GEEF JE TOEZEGGING ONLINE DOOR 

Kerkbalans 2019: Geef voor je kerk 

De actie Kerkbalans is weer van start gegaan. Ook dit jaar is het thema: geef voor je kerk. Met deze actie vragen wij u om met elkaar de kosten van onze wijkgemeente te dragen.  

De kerk krijgt geen subsidie. De plaatselijke gemeente krijgt geen ook geen geld van de landelijke kerk. Financieel is de Wijkgemeente Ichthus helemaal afhankelijk van uw steun. De verantwoordelijkheid voor de voortgang van het werk in onze gemeente, zoals de prediking en het pastoraat, de catechese en het jeugdwerk, ligt daarmee voor een belangrijk deel bij u.  

Als u het belang van al dit werk in ziet, dan zult u graag bijdragen in de kosten hiervan. Immers, geef je om de kerk, dan geef je ook voor de kerk.  

Natuurlijk zijn wij in dit alles in de eerste plaats afhankelijk van de zegen van God. Maar dat neemt niet weg dat u daar zelf een grote verantwoordelijkheid in heeft. Uw vrijwillige bijdragen vormen de belangrijkste inkomstenbron van de gemeente. 

GEEF JE TOEZEGGING ONLINE DOOR

De aktie kerkbalans duurt nog 

-
Days
-
Hours
-
Minutes
-
Seconds